Barn og ungdom skal ha attraktive og varierte rusfrie fritidstilbud

Unge som har det bra og har noe å drive med, ruser seg mindre. Derfor trenger vi lokalpolitikere som vil satse på fritidsaktiviteter til barn og ungdom. Frivillige bruker "Er du enig?"-kampanjen til å spørre kommunepolitikerne hva de vil gjøre. 

Aktivitet og foreldreengasjement reduserer sjansen for å ty til festing og rus. Å ikke ha noe å gjøre, øker derimot risikoen. Lokalpolitikere som bygger fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturtilbud til barn og unge bidrar til å skape gode lokalsamfunn og til å forebygge ungdoms rusbruk.

Ungdata-tall fra 2022 viser en markert nedgang i andelen av ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet. Dette er bekymringsfullt fordi vi vet at det er på slutten av ungdomstrinnet og i overgangen til videregående skole, at risikoen og omfanget av problemer og skader øker. 

I tida fram mot valget er viktig å utfordre politikerne og spørre dem om hva de står for. På erduenig.no finner du mer kunnskap og argumenter for viktigheten av attraktive og rusfrie fritidstilbud for barn og ungdom og tips til konkrete spørsmål du kan stille politikerne rundt dette.

Les mer om hvorfor attraktive og varierte fritidstilbud er viktig og hva du og lokalpolitikerne i din kommune kan gjøre for å sørge for at færre unge får problemer med rus.

Hva kan du gjøre?

IOGT i Norge har fagseminarer flere steder i landet der vi snakker om ungdom og rusforebygging. Samtidig er våre frivillige på besøk i lokale valgkampboder og i dialog med både politikere og andre gjennom sosiale medier. Vil du være med å jobbe for en bedre forebyggingspolitikk og tryggere oppvekst for barn og unge der du bor?

Lagre gjerne denne animasjonen og legg den ut på din instagram-konto med taggen #erduenig
Eller finn flere bilder til sosiale medier her. 

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

Hvit jul kampanjen er i gang for fullt og har nå over tusen registrerte frivillige som på ulike måter oppfordrer voksne til å velge alkoholfritt når de er sammen med barn i julen.

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no