Barn og ungdom skal ha attraktive og varierte rusfrie fritidstilbud

Unge som har det bra og har noe å drive med, ruser seg mindre. Derfor trenger vi lokalpolitikere som vil satse på fritidsaktiviteter til barn og ungdom. Frivillige bruker "Er du enig?"-kampanjen til å spørre kommunepolitikerne hva de vil gjøre. 

Aktivitet og foreldreengasjement reduserer sjansen for å ty til festing og rus. Å ikke ha noe å gjøre, øker derimot risikoen. Lokalpolitikere som bygger fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturtilbud til barn og unge bidrar til å skape gode lokalsamfunn og til å forebygge ungdoms rusbruk.

Ungdata-tall fra 2022 viser en markert nedgang i andelen av ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet. Dette er bekymringsfullt fordi vi vet at det er på slutten av ungdomstrinnet og i overgangen til videregående skole, at risikoen og omfanget av problemer og skader øker. 

I tida fram mot valget er viktig å utfordre politikerne og spørre dem om hva de står for. På erduenig.no finner du mer kunnskap og argumenter for viktigheten av attraktive og rusfrie fritidstilbud for barn og ungdom og tips til konkrete spørsmål du kan stille politikerne rundt dette.

Les mer om hvorfor attraktive og varierte fritidstilbud er viktig og hva du og lokalpolitikerne i din kommune kan gjøre for å sørge for at færre unge får problemer med rus.

Hva kan du gjøre?

IOGT i Norge har fagseminarer flere steder i landet der vi snakker om ungdom og rusforebygging. Samtidig er våre frivillige på besøk i lokale valgkampboder og i dialog med både politikere og andre gjennom sosiale medier. Vil du være med å jobbe for en bedre forebyggingspolitikk og tryggere oppvekst for barn og unge der du bor?

Lagre gjerne denne animasjonen og legg den ut på din instagram-konto med taggen #erduenig
Eller finn flere bilder til sosiale medier her. 

10.00 4. oktober - 15.00 6. oktober 2023

Tallin, Estland

20.00-21.00 24. oktober 2023

Zoom - meld deg på for å få tilsendt lenken

12.00-15.00 25. oktober 2023

Biblioteket i Bodø - Stormen

12.00-18.00 28. oktober 2023

Parkveien 41a, Oslo

Nyheter

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no

Hvordan skal IOGT se ut når vi går inn i feiringen av IOGTs 150-årsjubileum i 2027? Vi sparker i gang fornyelsesprosessen med en liten undersøkelse blant medlemmer og frivillige.

Til undersøkelsen