Alkohol og koronapandemien

Korona-pandemien har fått regjeringer, myndigheter og forskere verden over til å gå sammen for å redde menneskeliv. Hva har alkoholbruken betydd for smittespredning, belastningen på helsevesenet og befolkningens psykiske helse? 

Alkoholbruken har blitt håndtert på ulike måter i denne perioden. Noen land har vært raske med å minske tilgjengeligheten, mens andre har sett alkohol som en mulig redning for den lokale økonomien. 

Den åttende rapporten i den svenske rapportserien "Alkoholen og samfunnet" handler om alkoholens rolle i spredningen av smittespredning og utbruddet av covid-19.

Rapporten beskriver effekten av alkohol på immunforsvaret og viktigheten av alkohol for spredning av infeksjon –men også hvordan angst, sosial isolasjon og arbeidsledighet har påvirket forbruket og måten alkoholindustrien og verdens regjeringer har handlet på.

Rapporten er skrevet av en gruppe av noen av verdens ledende alkoholforskere. Movendi international er en av flere organisasjoner som initierte rapporten Alkohol og Koronapandemien. 

Last ned rapporten på svensk

Last ned rapporten på engelsk

Det er også mulig å bestille en trykt versjon av rapporten her. 

Per Leimar, politisk rådgiver i IOGT-NTO presenterte rapporten i vårt IOGT-Webinar 15. februar 2021