Region Midt-Norge

Dei aktivitetane vi trur det er størst interesse for, finn du i kalendaren.

Lokal aktivitet  Alle aktiviteter

Mange avdelingar i Region Midt-Norge har fleire andre aktivitetar og jamlege møte i tillegg, som ikkje ligg ute på nettet. Dei fleste av våre aktivitetar er opne for alle, så ta gjerne kontakt med ditt område (eller di nærmaste avdeling) for å få tilsendt oversikt over det lokale tilbodet der du bur. 

Kontaktinformasjon til Regionen finn du her.