Losje Vårsol, Gjøvik

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Leder: Kirsten Tangen, Rådyrsvingen 1, 2827 Hunndalen

tlf 930 33 055 - E-post: ki-tang@online.no

Sekretær: Ellen Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
 tlf 957 08 214 - E-post: eaurlund@online.no

Økonomileder: Ingolf Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
 tlf 458 53 462 - E-post: flogni@online.no

Styremedlem: Anne-Karin Jensen, Hunnsveien 14a, 2819 Gjøvik
 Tlf: 959 61 273 - E-post: annekarinjensen42@gmail.com

Vårsol kvinneforening:

Leder: Ellen Aurlund, 95708214 – eaurlund@online.no
Sekretær: Anne-Karin Jensen, 95961273 – annekarinjensen@hotmail.no

Lik oss på Facebook!