Losje Vårsol, Gjøvik

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Møter annenhver søndag kl 19.00 i losje Vårsols lokale, Fr. Nansensv 13 B, 2816 Gjøvik

Leder: Kirsten Tangen, Rådyrsvingen 1, 2827 Hunndalen

tlf 930 33 055 - E-post: ki-tang@online.no

Nestleder: Thor Strandhaug, Frusethenga 83, 2817 Gjøvik 
tlf 976 97 723 - E-post: thor.strandhaug@online.no

Sekretær: Ellen Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
tlf 957 08 214 - E-post: eaurlund@online.no

Økonomileder: Ingolf Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
tlf 458 53 462 - E-post: flogni@online.no
Styremedlem: Anne-Karin Jensen, Hunnsveien 14a, 2819 Gjøvik
Tlf: 959 61 273 - E-post: annekarinjensen42@gmail.com
Aktivitet i 2018:
26.08 Knutbakken
09.09 Høstfest
23.09
07.10
14.10 Gla’kveld
04.11
18.11
15.12 Adventsfest

Aktivitet i 2019:
06.01 Etterjulskveld
20.01 Årsfest
03.02 Årsmøte
17.02
03.03
17.03
31.03
14.04
27.04 Områdemøte
12.05 Våren i ord og toner
Tur i juni.

Alle møter med program bekjentgjøres gjennom lokal annonsering og medlemsbrev.

Vårsol kvinneforening:

Leder: Ellen Aurlund, 95708214 – eaurlund@online.no
Sekretær: Anne-Karin Jensen, 95961273 – annekarinjensen@hotmail.no

Møtedatoer: 03.09, 01.10, 05.11, 03.12, 07.01, 04.02, 04.03, 01.04, 06.05, Tur i juni
Klokkeslett: Kl 18.00
Møtested: Losje Vårsols lokale, Fr. Nansens v 13 B, 2816 Gjøvik

Eiendom

Henvendelser angående leie av Losje Vårsols lokale rettes til Ingolf Aurlund, tlf 45853462 e-post flogni@online.no.

Lik oss på Facebook!