IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Leder: 

Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder:

Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf. 22 27 43 02, E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sekretær:

Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Kasserer: 

Lea Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf. 943 73 189, E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Revisor: Kjell-Erik Akersveen
Programansvarlig: Oddvar Andersen og Arne Ingelsrud

Kjøkkenkomitéansvarlig: Elsie Andersen
Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2019

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård, Louise Pløens rom kl. 19.00,
hvis ikke annet er bestemt.

Dato 

Program

 Ansvarlig 

Kjøkken

28.08.19

Kommunevalg 2019

 Per

 Elsie

25.09.19

Cuba sett med norske øyne v/Kari Hagen

Elsie og Oddvar 

Elsie

30.10.19 

Kaffeselskap

Unni, Anne K. og Iver

 

27.11.19

 Ett år på fokehøgskole
v/Cecilie Kristiansen

 Unni

Unni

18.12.19

Julemøte

 Anne K. og Arne

Anne Karin

29.01.20

Årsmøte IOGT Bryn

  Rådet

 Elsie

26.02.20

 Vi konkurrerer 

Lea og Sigurd

Anne Karin

25.03.20

 

 Kjell Erik

 Lea

29.04.20

Årsmøte Solbrynfondet

Styret i fondet

  Unni

27.05.20

 Tur eller lignende 

Arne og Oddvar 

 

30.09.20

 

Per 

 Elsie

Barneaktivitet: Juba Bryn

Leder: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo, tlf. 995 56 975
E-post: bryn@juba.org
Møter hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i musikkrommet på Manglerud skole
Les mer om JUBA Bryn på JUBAs nettside

Lik oss på Facebook!