Litt info om grasrotandelen hjå Norsk Tipping

Når folk tippar hjå Norsk Tipping, kan dei velgje å støtte frivillige lag og organisasjonar. Dette må kvar einskild tippar velgje sjølv. IOGT Region Midt Norge, org.nr. 993905364, er godkjent som grasrotmottakar.

Pr. februar 2023 har IOGT Region Midt-Norge 4 grasrotspelarar. I 2019 hadde vi 8 som er rekord, så vart det 7 i 2020 og 2021. I 2022 var det 6 og altså berre 4 no. Dei seks i 2022 bidrog med kr. 1175.50. Til saman sidan 2009 er det motteke kr. 14460

Vi er no 1041 medlemar her i regionen pr 01.01.23. Ergo skulle det statistisk sett vere nokre fleire tipparar i medlemsmassen vår. Det går an å støtte oss via Norsk Tipping utan å vere medlem også.

Når det gjeld dette å reklamere for grasrotandelen, er det knytta eigne reglar til det:

“Vi gjør oppmerksom på at det finnes retningslinjer for hvordan lag og foreninger kan promotere Grasrotandelen. Grasrotandelen er regulert gjennom en egen forskrift med hjemmel i loven om pengespill. Det er Kultur- og kirkedepartementet som har fremmet forskriften. Et viktig punkt å merke seg for lag og foreninger som ønsker å promotere seg i forbindelse med Grasrotandelen, er at enheten ikke kan drive med kommersiell reklamekampanje med det formål å fremme tilslutning om egen enhet i Grasrotandelen. Det betyr at f.eks å kjøpe annonseplass i aviser, tv eller radio, sosiale medier kun med det formål å verve grasrotmottakere, ikke er tillatt. Dette betyr også at ingen kan ta betalt for å benytte gratis kampanjemateriell lastet ned fra norsk-tipping.no.”

Når det er sagt, har vi lov å informere andre om ordninga. Vi skal sjølvsagt vere edruelege når vi omtalar pengespel, samtidig som vi veit at mange andre lag og organisasjonar også har fleire grasrotmottakarar.