Ski voksenopplæring

8.30-15.00 28. september 2017

Sted: Ski (Akershus)

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: