Skedsmo voksenopplæringssenter

9.00-14.00 17. oktober 2017

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: