Seminar om besteforeldrerollen

10.30-16.15 2. september 2017

Klar for barnebarn-prosjektet ønsker velkommen til et inspirerende seminar i Oslo 2. september, der besteforeldrerollen står i fokus.

Ønsker du å være en deltakende besteforelder, og en god rollemodell for dine barnebarn? Kanskje du er besteforelder selv, eller kanskje du bare er nysgjerrig på besteforeldrerollen? Tenker du at det å være besteforelder i dag er mer enn historiefortelling og påstander om at «alt var bedre før»? Vet du hva forskjellen er på å være mormor og farmor, og hvorfor mange bestefedre kanskje helst tar med seg barnebarna på fisketur?

Programmet

10.30-10.45 Velkommen v/ prosjektleder Solveig Rauan Holten
10.45-11.30 Eldre og alkohol v/ Cecilie Widnes
11.45-12.30 Besteforeldrerollen i endring v/ Oddbjørn Evenshaug
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Besteforeldrerollen i endring v/ Oddbjørn Evenshaug forts.
14.45-15.30 «Hva slags barnebarn ønsker vi oss?» v/ Arne Klyve
15.45-16.15 Oppsummering v/ prosjektleder Solveig Rauan Holten

Foredragsholderne

Oddbjørn Evenshaug har arbeidet som forsker og lærer ved Institutt for Pedagogikk ved UiO. Han har særlig konsentrert seg om familiepedagogiske tema, og har utgitt en rekke bøker, samt vitenskapelige artikler. Evenshaug er særlig interessert i besteforeldrenes rolle og funksjon.

Cecilie Widnes er sosiolog og generalsekretær i IOGT i Norge. Widnes har lang erfaring med rusforebyggende arbeid, og arbeider daglig for å sikre trygge rammer og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Arne Klyve er seniorrådgiver ved Bergensklinikkene og ved kompetansesenter for læringsmiljø (BKL). Han har redigert og skrevet flere bøker om unge i sviktsonen, og har lang erfaring med å veilede foresatt til barn og unge som sliter med rus. Klyve er også en dedikert bestefar.

Påmelding

Meld deg på med navn, og evt. organisasjon, til prosjektleder Solveig Rauan Holten: solveig@iogt.no, innen onsdag 30. august.

Seminaravgift

Deltakelse på seminaret: 250,-
Prisen inkluderer frisk frukt, kaffe/te og 2-retters lunsj.

Pengene innbetales til kontonr. 3000.15.89926 (merk med navn og
«Klar for barnebarn»), innen fredag 1. september.

Sted

Oslo Kongressenter (Folkets Hus), Youngs gate 21, Oslo.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: