Introduksjonssenteret i Bredalsmarken

12.30-16.30 26. september 2017

Sted: Bergen

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.