Hanne Cecilie Widnes

Hanne Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT. Ivrig pådrivar og skribent.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: