Hvordan møtes rusavhengige kvinner som blir utsatt for vold?

14.00-15.30 25. november 2021

Sted: Storsalen i IOGT-huset, Torggata 1 i Oslo

25.november er den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.Kvinner i aktiv rus er de som oftest avvises ved de ordinære krisesentrene. Hvilke holdninger og fordommer møter kvinner i rus fra samfunnet?
Hvilket tilbud finnes for kvinner i rus når de blir utsatt for vold?

Prindsen mottakssenter er et lavterskel tilbud til mennesker i aktiv rus. Her er det akuttovernattingsplasser, brukerrom og helse og sosialfaglig hjelp. Institusjonsleder Marta Bjørke og erfaringskonsulent Heidi Hansen fra Prindsen Mottaksenter forteller om sine erfaringer.

Les mer og meld din interesse her. 

Spørsmål? Ta kontakt med Mona - 97485852

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: