Foredrag om pasient og brukerrettigheter

28. februar 18:00

Sted: IOGT-huset i Haugesund

Pasient og brukerombudet kommer til IOGT-huset i Haugesund for å snakke om hvilke rettigheter man har som pasient og pårørende, og hvordan man kan orientere seg i det offentlige systemet.
Adresse: Bjørgvingata 40, 5531 Haugesund

Kontakt: Jørn Hansen, telefon 47444221

Facebook-event her.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: