Follo Kvalifiseringssenter IKS

9.00-12.00 3. oktober 2017

Sted: Follo

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: