Fagdag om forebygging i Tromsø

10.00-16.00 8. april 2017

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.