Edruskapspolitiske utfordringer

11. oktober 19:00

Sted: Concordiabygget, Skedsmogt 7, Lillestrøm

IOGT Concordia og IOGT Lørenskog inviterer til møte torsdag 11. oktober kl 19 i Concordiabygget i Lillestrøm.

Vi får besøk av fung. generalsekretær i Actis - Pernille Huseby - som skal snakke om "Edruskapspolitiske utfordringer".

 

Kulturinnslaget besørges av gruppa "Alles Vel" - som består av de "gamle" NGU-erne Dag Skarvang, Inge Grøsland, Svein Tore Andersen og Olav Werner Pedersen.

Servering.

Pris kr 50.

 

Velkommen !

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: