Debatt om morgendagens ruspolitikk

18.00-20.00 31. august 2017

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

De politiske partiene vil stille med noen av sine toppkandidater fra Oslo til stortingsvalget.

Tid: torsdag 31. august kl. 18.00-20.00

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Arrangør: IOGTs politiske prosjekt: Trygge lokalsamfunn, IOGT i Oslo og akershus og avdelingen IOGT Bryn.

"

IOGTs utgangspunkt for å arbeide forebyggende på rusfeltet er at vi ser rusproblemer som en av de alvorligste truslene mot et godt liv og et velfungerende samfunn.

"

Vil partiene beholde hovedlinjene i alkoholpolitikken?

Vil du lese deg litt opp før debatten finner du mer informasjon om partienes alkoholpolitikk her: Morgendagens alkoholpolitikk.  På iogt.no/meninger kan du lese mer om hvilke alkoholpolitiske saker vi er særlig opptatt av. 

Trygge lokalsamfunn

Enten du er ute på byen eller hjemme hos deg selv skal du kunne føle deg trygg. I Norge har vi, ikke minst takket være organisasjoner som IOGT, hatt en solidarisk politikk for å begrense at rusmidler ikke blir en kilde til utrygghet. Derfor har vi vinmonopol, høye salgs- og skjenkeavgifter, begrensninger av åpningstider, reklameforbud og kontroll av salgs- og skjenkesteder. Idag står mye av dette under press. 

Utfordre alkoholkulturen

Politikk og kultur henger nært sammen. Begrensning av tilgjengelighet er et viktig virkemiddel for å forebygge rusproblemer. Men i hvilken grad rusmidler blir akseptert i samfunnet, og hvor attraktivt de oppfattes er også viktige emner. 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: