Alkoholnormer, haldningar og samfunnsansvar - Inspirasjonsseminar i Ålesund

14.00-19.00 26. august 2022

GangerRolf, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Sted: Scandic parken i Ålesund

IOGT Region Midt-Norge inviterer til inspirasjonsseminar om alkoholnormer, haldningar og samfunnsansvar på Scandic Parken i Ålesund fredag 26. august kl. 14.00

Påmelding til Per-Arne Lillebø: per.arne.lillebo@gmail.com / 90699082 innen 23. juli 

Pris: 1000,- for seminar og kveldsbuffet eller 400,- for kun konferansen.
Seminaret er gratis for IOGT-medlemer i Region Midt-Norge. 

Program:

Kl. 14.00

Opning og velkomen. v/ Per-Arne Lillebø

Kl. 14.15

Alkoholnormer og samfunnsansvar. Vi vaksne leiar an påverknad. v/lege Geir Riise

Kl. 15.00

Korleis leggje til rette for ein rusfri oppvekst. v/generalsekretær i Actis Inger Lise Hansen.

Kl. 15.40

Pause - med kaffi og noko å bite i

Kl. 16.00

Politiet si samfunnsrolle som førebyggjar. v/politimeister Ingar Bøen

Kl. 16.40

Førebygging er viktig - også økonomisk. v/Ola Honningdal Grytten

Kl. 17.20

Pause

Kl. 17.30

Paneldebatt mellom innleiarane
Tema: Korleis skape eit godt haldningsskapande arbeid som byggjer opp under samfunnsnasvar. Vi skal saman kome fram til dei 5 viktigaste tiltaka.
Paneldebattleiar/moderator: Geir Riise
Det vil også bli mogleg å kome med spørsmål og kommentarar frå salen til panelet etter kvart innlegg.

18.30

Avslutning. v/Per-Arne Lillebø

Etter seminaret:

Middag med litt underhaldning: Per og Monica de Lange vil halde ein minikonsert der dei syng høvesvis baryton og sopran, plystrar og spelar ei rekke ulike instrument. 
Knut Bergheim er journalist og forfattar og vil underhalde med eit kåseri som kallar på det gode smilet. 

Vi ønsker velkomen til ei kjekk stund saman med oss.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: