Årsmøte Region Øst

12.00-18.00 7. mai 2022

Sted: Sarpsborg. Lokalet Fremtiden, Pellygata 70

Vel møtt til en dag for inspirasjon, medbestemmelse, samvær og underholdning.

Tid: Lørdag 7. mai fra kl. 12.00.

Sted: Vårt nyoppussedelokale Fremtiden, Pellygata 70, Sarpsborg

Årsmøtedagen starter med en motiverende innleder før selve årsmøte gjennomføres. Senere blir det matservering, flott underholdning, og videre trivelig samvær. Utfyllende informasjon kommer.

Påmelding innen 02. mai til regionkonsulent Per Jørgen Gram-Hallbert:  per.jorgen@iogt.no – 917 98 938 (gjelder både representanter og andre som vil være til stede)

Aktive avdelinger innen IOGT Region Øst-Norge har rett til 1 representant. I tillegg har alle aktive områder innen regionen rett til en representant pr påbegynte 40 medlemmer.

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett. Alle som skal delta må melde seg på.

Husk påmelding. Velkommen!

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: