Årsmøte IOGT Oslo og Akershus

19.00-21.00 28. februar 2024

Sted: Nordre Skøyen Hovedgård

Området IOGT Oslo og Akershus skal ha årsmøte onsdag 28. Februar 2024 kl 19.00 på Nordre Skøyen hovedgård. Sakspapirer legges ut senere. Alle medlemmer i området har forslags- og stemmerett på årsmøtet

Påmelding

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: