Årsmøte i IOGT Oslo og Akershus

18.00-21.00 6. oktober 2021

Sted: Torggata 1, Oslo

IOGT i Oslo og Akershus inviterer til årsmøte 6.oktober kl.1800 i Torggata 1 i Oslo.

Har du lyst til å høre mer om hva IOGT gjør og hva du kan gjøre i IOGT? Har du ideer og innspill til aktiviteter eller seminarer som vi bør dra i gang? Har du lyst til å treffe andre som er opptatt av å gjøre det enkelt og attraktivt å velge rusfritt?

Da vil du helt sikkert synes det er vel verdt å bruke en kveld på årsmøte i IOGT Oslo og Akershus.

Alle medlemmer i området har forslags- og stemmerett, og alle er hjertelige velkomne! Enkel bevertning. 

Meld deg på.

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

3. Godkjenning av årsmelding og regnskap

4. Godkjenning budsjett og arbeidsplaner

5. Valg av leder og styre.

Sakspapirer blir sendt ut til alle påmeldte så snart de foreligger.

Meld deg på innen mandag 4. oktober.

Påmelding til årsmøte

Vennlig hilsen

Mona Svartås, styreleder

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: