Årsmøte i IOGT Oppland og Hedmark

27. april 12:00

Sted: Losje Vårsols lokaler i Gjøvik, Fridtjof Nansens veg 13

Har du spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med områdeleder Ingolf Aurlund

E-post: flogni@online.no  Telefon: 45853462

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: