Årsmøte i IOGT i Oslo og Akershus

28. mars 18:00

Sted: 5 etasje (hos Actis) i Torggata 1, 0181 Oslo

Velkommen til IOGT område Oslo og Akershus sitt årsmøte!

Møtet skal foregå den 28.03.2019 kl. 18, 5 etasje (hos Actis) i Torggata 1, 0181 Oslo.
Ifølge vedtektene i IOGT skal årsmøtet bl.a. behandle:

  • styrets årsmelding og regnskap
  • Arbeidsplan
  • Valg
  • Representanter til region årsmøte
  • Representanter til landsmøte
  • valg
  • Innkomne forslag

Alle medlemmer bosatt i området har stemme-, forslags- og talerett på møter i området.

Årsmøtet i området er en veldig god anledning til å bli kjent med IOGTs virksomhet der du bor. I møtet får du, dersom du ønsker det, mulighet til å påvirke hvordan vi skal arbeide fremover. Vi håper derfor at mange, både nye og gamle medlemmer har lyst til å delta i det spennende arbeidet vi har i IOGT. 

Påmelding sendes til: houda@iogt.no.
Frist for påmelding er den 15.03.2019.

Har du lyst til å sitte i styret selv, eller har forslag til gode kandidater, kan du kontakte valgkomiteen ved Håvard Tangen,

E-post: haav.tangen@gmail.com telefon: 93424325

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: