Åpent hus i Oslo og Lillestrøm

11.00 25. mars - 11.00 31. desember 2019

Mandager og tirsdager åpner vi nå for åpent hus i Oslo og Lillestrøm. Da kan man møtes for en god prat, kaffe/te og en kjeks. I tillegg vil det bli gitt akupunktur.
Det avholdes hver mandag i Oslo og hver tirsdag i Lillestrøm.

Tilbudet er åpent for alle og retter seg mot alle som ønsker å møtes i et rusfritt miljø. Både  medlemmer, medspillere, frivillige og mennesker som hatt/har problemer knyttet til eget eller andres avhengighet og misbruk er hjertelig velkomne!

Akupunktur
Det blir satt akupunktur hver  hele time fra kl.11.00 – 15.00 begge steden, som de som ønsker kan benytte seg av.

Oslo: Mandager kl 11-15.
Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo.

Lillestrøm: Tirsdager kl 11-15.
Adresse: Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: