Sitte i styret

Styrene og kontaktpersonene i IOGTs lokale lag og områder er navet i hele vårt aktivitetstilbud. De har oversikt over hvilke ressurser som finnes lokalt, både frivillige og materiell. Kunne du tenke deg en koordinerende rolle og ivareta de demokratiske prosessene i organisasjonen?

Styremedlemmer er demokratisk valgt på årsmøtet, og man må være medlem i organisasjonen for å kunne sitte i styret/ha et verv. I motsetning til mange andre ting du kan gjøre frivillig er ikke det å bli styremedlem noe du bare kan bli med på sånn helt uten videre. Men det trenger heller ikke å være veldig vanskelig.  Det er valgkomiteen som fremmer forslag til årsmøtet om hvem som skal velges inn i styret. Og det beste er om du gir beskjed til noen i god tid før årsmøtet om at du er interessert, slik at valgkomiteen kan vurdere deg sammen med andre kandidater. Men det er også mulig å møte opp på årsmøtet og melde seg der, såkalt "benkeforslag". Dersom det ikke er noe lokallag der du bor kan du velge å starte et nytt lag, og bli med i styret. 

Her kan du lese mer om hvordan man starter et nytt lag og hvordan lagene fungerer.

Tipsbanken for tillitsvalgte og frivillige er en verktøykasse med alt du trenger å vite for å drive lokalaktivitet.

Er du interessert i å sitte i styret?

Meld deg frivillig

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no