Grafisk profil

Den grafiske profilen er beskrevet i profilmanualen: 

På denne siden kan du laste ned mange av elementene. 

Dersom du trenger andre elementer, send en mail til iogt@iogt.no.

Logo

Logo med slagord:

Logo med slagord - vektor format - til trykk:

Logo uten slagord:

Logo i vektorformat:

Lokale logoer

Regioner, områder og lokalavdelinger i IOGT kan ha egne logoer. Da står navnet på avdelingen med hvite bokstaver på blå bakgrunn i fonten Source Sans 3 Black. Logoer for lokalavdelinger skiller seg fra prosjektlogoer ved at de IKKE kun bruker versaler (store bokstaver).
Ta kontakt med kontoret dersom din IOGT-enhet har behov for egen logo. 

Nettverksmønster

   

Fonter:

  • I overskrifter brukes fonten "Source Sans 3 Black" med store bokstaver i hvit farge inni en firkant av en av IOGTs farger. I Office-pakken kan man velge å bruke overstrykning som bakgrunnsfirkant.
  • Source sans 3 kan brukes i ulike varianter i både overskrifter og brødtekst.
  • Rollerscript brukes som "pyntefont"
  • Adobe caslon Pro brukes til brødtekst der det er krav til god lesbarhet. Den bør brukes framfor Source sans 3 i lengre tekster.

Installere fonter

Dersom du har tilgang til Adobe fonts eller google fonts, anbefaler vi å innstallere IOGTs fonter derfra.

Hvis ikke, kan du prøve å laste ned fontene og installere dem herfra: 

Fontene er lagret i en zip-mappe. Pakk ut filene eller åpne mappen og kopier filene til et annet sted på din datamaskin. Der kan du åpne (dobbeltklikke på) hver enkelt fil og klikke installer øverst. Da vil forhåpentligvis fontene bli tilgjengelige der du velger fonter i dine redigeringsprogram.

Powerpointmal:

Powerpointmal (Høyereklikk og velg "lagre linken som".)

Brevmal:

Ta kontakt for å få satt opp brevark for din IOGT-enhet eller sett det opp selv med denne malen:

Sosiale medier:

Som profilbilde for IOGTs enheter og virksomheter på Facebook, Instagram ol. oppfordrer vi til å bruke en av disse

Her er et par bilder som gjerne kan brukes som topp-bilde på Facebooksider og -grupper for IOGTs virksomheter og enheter: