Sørg for rusfrie og tilgjengelige arrangementer

Trygge oppvekstarenaer forebygger rusproblematikk og mange andre typer sosiale problemer. Derfor må vi gi barn og ungdom attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud.

FNs barnekonvensjon artikkel 13 sier at «alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv». Ungdommer i alderen 15 til 18 år vil gjerne gå på mange av de samme kultur- og idrettsarrangement som de voksne. De ønsker også adgang til politiske debatter. Men på grunn av voksnes behov for å bruke alkohol blir unge ofte stengt ute. I mange tilfeller har arrangementer 18-årsgrense på grunn av skjenkebevilling og i andre tilfeller kan alkoholbruken gjøre stedet mindre trygt og uegnet for unge mennesker.

Ungdomstiden er tiden da man ofte begynner å eksperimentere med rusmidler og etablere drikkevaner.

Ungdom befinner seg i en fase av livet der de søker nye impulser og rollemodeller, og dette finner de ofte på skole, fritid og sosiale medier. Det er viktig at ungdommene har tilgang til trygge og rusfrie arenaer, slik at alle får muligheten til å utvikle gode mestringsstrategier uten bruk av rusmidler.

Fritidsaktiviteter er en av samfunnets viktigste sosialiseringsarenaer.

Barn og ungdom lærer sosiale spilleregler, utvikler identitet og hvordan man omgås andre ved å delta på forskjellige fritidsaktiviteter. Det de opplever i ungdomstiden vil prege dem resten av livet. Måten vi drikker alkohol på påvirkes i stor grad av de vi har nettverket vårt, og drikkemønsteret vi utvikler er resultat av vanene vi blir utsatt for av omgangskretsen vår. Noen av de viktigste rollemodellene for barn og unge, er mennesker og grupper som de føler seg nær og har mye kontakt med – eksempelvis foreldre, venner, lærere og trenere. Derfor må alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom holdes rusfrie.

Et eksempel til etterfølgelse

Yngling er Parkteatrets konsertrekke rettet mot ungdom mellom 14 og 18 år. Engasjementet bak prosjektet kommer fra et tydelig behov for et slikt tilbud, og et sterkt ønske om å bidra til å gjøre ny, norsk musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Målet er at ungdom skal kunne oppdage og oppleve ny, norsk og aktuell musikk innen ulike sjangre på lik linje med det voksne publikum. Vi mener at ungdom under 18 fortjener et sted de kan komme og se sitt yndlingsband i rusfrie og trygge omgivelser. Konsertene har fri eller øvre aldersgrense, rimelig billettpris, og begynner og slutter tidligere enn vanlig. Det serveres ikke alkohol.

Hvordan får vi til dette?

Politikerne kan sørge for et rikt alkoholfritt fritidstilbud og der også ungdom og unge voksne kan være publikum. Dette kan gjøres gjennom utdeling av skjenkebevillinger og med vilkår om alkoholfrie arrangement ved tildeling av offentlige midler. Ta kontakt med politikerne i din kommune for å finne ut av hvordan de jobber med dette.

13.00-14.30 16. august 2022

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

11.00-14.00 23. august 2022

Øvre Torv i Kristiansand

14.00-19.00 26. august 2022

Scandic parken i Ålesund

10.00-21.00 27. august 2022

Oslo/Nordby/Ulaheim

16.30-17.30 31. august 2022

Eidsvolls plass

Nyheter

Med legalisering i flere amerikanske delstater, og en gryende debatt om legalisering av cannsbis i Europa har det vokst opp en industri med sterke økonomiske interesser i fortsatt liberalisering. 

Regjeringen foreslår kutt i internasjonal innsats mot alkoholskader, psykisk uhelse og andre ikke-smittsomme sykdommer. IOGTs bistandsorganisasjon, Forut, reagerer kraftig.

Den 27. mai vedtok WHO en ny global handlingsplan for å redusere alkoholskader. Øystein Bakke, seniorrådgiver i Forut forteller hva den inneholder og hvordan den skal brukes.