Hopp til hovedinnholdet

Alkoholsalg

Flere studier tyder på en sammenheng mellom salgstider salgsdager og alkoholforbruk og problemer, men det er begrenset forskning på dette området.

En svensk studie av resultatet av endringer i alkoholforbruk da svenskene åpnet for alkoholsalg på lørdager, fant at dette førte til en økning i alkoholforbruket på 3,7 %.

Les artikkelen her.

To amerikanske studier undersøkte resultatene av at New Mexico åpnet for alkoholsalg på søndager. Dette førte til en 29 % økning i daglige alkoholrelaterte kollisjoner, og en 42 % økning i antall omkomne i alkoholrelaterte kollisjoner på søndager. Fylker som deretter gjeninnførte forbudet opplevde en nedgang i antall alkoholrelaterte kollisjoner.

Generelt tyder forskningen på at salgstider og salgsdager påvirker alkoholforbruket og –skadene, ved at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og skader, og motsatt.

Kilder:
Babor, T. F, Caetano, R, Casswell, S, Edwards, G, Giesbrecht, N, Graham, K, Grube, J, Gruenewald, P, Hill, L, Holder, H, Homel, R, Osterberg, E, Rehm, J, Room, R. og Rossow, I. (2010): Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Oxford: Oxford University Press.
Popova, S, Giesbrecht, N, Bekmuradov, D. og Patra, J. (2009): Hours and Days of Sale and Density of Alcohol Outlets: Impacts on Alcohol Consumption and Damage: A Systematic Review. Alcohol & Alcoholism 44(5): 500–516

Forebyggingsplattform