Vil du bli frivillig i IOGT?

IOGTs nye frivilligkoordinator, Per Jørgen Gram-Hallbert håper enda flere vil være med å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Vil du være med å forandre alkoholkulturen, og gjøre det lettere å ta rusfrie valg? Vil du bidra til at flere barn får en trygg og alkoholfri oppvekst, eller gi rusavhengige et bedre liv?

IOGT er en stor forebyggingsorganisasjon med et bredt utvalg av aktiviteter og tiltak. Det er mange muligheter til å bidra som frivillig enten du er medlem eller ikke.

Registrer dine interesser, så kan vi sammen finne ut hvordan akkurat du kan få bidra.

Bli frivillig

- Jeg har snakket med så mange engasjerte mennesker, sier han.

Hans første oppgave var å koordinere medlemmer og andre frivillige som skulle drive Hvit jul-kampanjen lokalt. Det ble mange telefoner og mailer. Og han opplevde at engasjementet for barn som alkoholfri sone var stort.

- Det var så mange som gjerne ville gjøre en innsats for Hvit jul, både medlemmer og andre. Det er tydelig at det å gi barn og unge en alkoholfri oppvekst er noe mange brenner for, og mange lurer på om det bare er i jula det er viktig å velge alkoholfritt rundt barn. Da forteller jeg at det er masse man kan bidra med i IOGT resten av året også.

Vi trenger mange ulike frivillige

I begynnelsen av februar inviterte han til et frivillighetswebinar for å vise frem alle de ulike tingene frivillige er med på i IOGT.

- Vi har ulike kampanjer, der vi trenger folk til å stå på stand eller gjøre en innsats i sosiale medier. Vi har en skrivegruppe som jobber med å skrive og distribuere leserbrev i avisene. På Sammensentrene våre lager frivillige mat og tilbyr hjelp og sosialt samvær for rusmisbrukere i aktiv rus. Kafe Klar er en rusfri møteplass som drives utelukkende av frivillig innsats flere steder i landet der både tidligere rusmisbrukere og andre kan møtes og ha det sosialt og hyggelig. Vi har også frivillige som er med på å arrangere politiske møter og snakke med politikere for å påvirke ruspolitikken i kommunene. Også må vi ikke glemme alle de som har tillitsverv og er selve bærebjelken i organisasjonen, forteller Gram-Hallbert.

Medlemskap er viktig

IOGT i Norge er en medlemsorganisasjon, og det at mange viser sin støtte til det arbeidet vi driver gjennom å betale kontingenten er viktig. Det å ha mange medlemmer i ryggen gjør det enklere for de som fronter våre saker. Det gir oss legitimitet.

- Medlemsskap er en viktig støtte i seg selv, sier Gram-Hallbert.

Mange av IOGTs medlemmer egnasjerer seg frivillig i organisasjonen, men det er også mange som er frivillige uten å være medlem.

- Jeg vil både jobbe for at flere medlemmer skal bli frivillige og for at frivillige skal bli medlemmer, forklarer frivilligkoordinatoren.

Små og store oppgaver

- Det å dele et innlegg på facebook er eksempel på en liten men viktig frivillig innsats man gan gjøre i IOGT. Et annet eksempel kan være å snakke med venner og kjente om alkoholnormer, forklarer Gram-Hallbert.

På iogt.n/frivillig kan du se eksempler på noen ting du kan bidra med i IOGT. Enten du vil hjelpe til på Sammensenteret en fast dag i uken, ha et tillitsverv og være med og utvikle aktiviteter der du bor, eller du bare vil dele en post på Facebook i ny og ne, så er du velkommen som frivillig i IOGT.

Hold deg oppdatert

Gram-Halbert anbefaler alle som kan tenke seg å bidra mer til å delta på våre spennende mandagswebinarer. Der får man viktig kunnskap, og man får se andre aktive, og kan være med å stille spørsmål og samtale rundt temaer dersom man ønsker det. Dermed blir man bedre rustet til å spre budskapet til andre.

Han oppfordrer alle til å følge IOGT i Norge på Facebook og Instagram og følge med der og i nyhetsbrevet som sendes ut til medlemmer og andre interesserte, og i medlemsbladet Aksent for å få med seg hva organisasjonen til enhver tid jobber med og mener og hva du kan bidra med som frivillig. 

Registrer deg som frivillig

Ved å fylle ut skjemaet på iogt.no/frivillig kan du helt uforpliktende registrere interesse for å bidra som frivillig. Du bestemmer selvsagt selv hvor mye eller lite du vil bidra og hva du vil gjøre. 

- Jeg eller en av regionkonsulentene våre vil kontakte alle som er interessert i å bidra og sammen kan vi finne ut hva som kan være aktuelt for hver enkelt person. Ditt valg betyr noe for andre, Sammen forandrer vi alkoholkulturen, avslutter han. 

Er du interessert i å bidra eller har spørsmål rundt frivillighet i IOGT, kan du også ta kontakt med Per Jørgen Gram-Hallbert direkte på per.jorgen.gram-hallbert@iogt.no eller 47973402

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

17.30-22.30 23. juni 2023

Nesodden, Kirkevik

9.00 14. august - 16.00 18. august 2023

Arendal, overnatting på Sjøstrand

17.00-20.00 30. august 2023

Nordre Skøyen Hovedgård

Nyheter

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.