Sterk&Klar fagseminar

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 19. mars inviterer vi alle som jobber i skolen og med ungdom til gratis fagdag med konkrete tips og verktøy. Forebygging er nøkkelordet.

Hvordan kan voksne som jobber med ungdom bidra til å gjøre dem trygge og robuste? Rusmiddelbruk er et komplekst tema, der mange faktorer spiller inn. Foredragsholdere fra ulike fagfelt deler oppdatert kunnskap og egne tanker og erfaringer.

Påmelding

Seminaret streames live fra Litteraturhuset i Oslo 19. mars kl. 09.00-15.00

Målgruppen for seminaret er skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere, lærere osv. på grunnskole og VGS, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater, SLT-koordinatorer, foreldrerepresentanter, f. eks. FAU, utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom, organisasjoner, studenter, andre interesserte.

Hvordan har ungdom det i dag?

Husk at de fleste ungdomsskoleelever bruker faktisk ikke rusmidler. I foreldremøtene i Sterk&Klar programmet bruker vi de lokale ungdata-tallene for å beskrive hvordan ungdom har det i den aktuelle kommunen. I Norge har forskere fulgt ungdommers rusmiddelvaner siden slutten av 1960-tallet og fram til i dag. På dette fagseminaret kommer leder for ungdtata-senteret, Anders Bakken for å snakke om de store trendene. Ruser dagens ungdomsgenerasjon seg mer eller mindre enn tidligere generasjoner? Bakken vil se på utviklingen innen tobakksbruk, alkohol og bruken av narkotiske stoffer blant norske tenåringer før og nå.

Hvordan kan vi bidra til en tryggere ungdomstid?

Kirsten Holtmon Resaland er psykologspesialist og forfatter. I 2020 ga hun ut ungdomsboken "Helt Ærlig om hvordan vi henger sammen" sammen med legespesialist Astrid Nylander Almaas. I 2024 kommer "Snakk til meg!", en bok til voksne med konkrete innspill til hva som skaper trygghet i samtaler med ungdom. 

Resaland er også faglig rådgiver for Sterk&Klar-programmet, og i dette seminaret vil hun gi konkrete verktøy vi voksne kan bruke for å gjøre det lettere for ungdommer å være ærlige med oss om hvordan de har det. Vi vet at det er av stor verdi å komme inn tidlig når barn og unge utvikler vansker.

Nadia Ansar er psykologspesialist og har PhD i emosjonsfokusert terapi og foreldreveiledning. Hun ga ut den kritikerroste boken "Min Skam" i 2023. I dette seminaret vil hun snakke om hva foreldre og lærere kan gjøre dersom de vet om en ungdom som strever med rus eller andre psykiske vansker. 

I Sterk&Klar vet vi at kulturforskjeller er en utfordring i det rusforebyggende arbeidet. Gjennom Sterk&Klar Intro tilbyr vi derfor tilpassede foredrag til minoritets foreldre. Og Ansar vil også si noe om hvilken rolle den unges kulturelle bakgrunn spiller i denne sammenhengen.

Kan KI redde de unge?

Petter Bae Brandtzæg forsker på hvordan unge bruker sosiale medier og kunstig intelligens (KI), og vil innlede om hvordan dette kan bidra til å støtte og hjelpe unge, samtidig som han også vil ha et kritisk blikk på utfordringene og hindringene for å gjøre denne visjonen til virkelighet.

Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du på hjemmesiden til Sterk og Klar

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

IOGTs foreldreundersøkelse 2024 ble lansert på Sterk&klars fagdag i Oslo 19. mars. Spørreundersøkelsen har spurt foreldre til ungdommer mellom 12 og 17 år om hva de tenker, mener og er bekymret for når det gjelder sin egen ungdom og alkohol. 

Nå er IOGT sin podkast som gir kunnskap om ungdom i dagens samfunn og nyttige verktøy til foreldre lansert

Bli med på fem spennende dager tur i rusfritt fellesskap 4.-9. september 2024. En tur full av god mat, severdigheter, besøk til småprodusenter, kulturopplevelser med blant annet besøk til Pompei og landsbyfesten Festa del’Uva – og selvsagt hyggelig samvær.