Ørnulf Thorbjørnsen er IOGTs nye leder

Ørnulf Thorbjørnsen ble enstemmig valgt som IOGTs nye leder på årets landsmøte. Han har ambisjon om å utvikle IOGT videre. 

Thorbjørnsen kommer fra en gammel IOGT-familie, og var selvsagt med i barnelosjen som barn og ble senere aktiv i NGU. Han gikk på Åsane Folkehøgskole og jobbet som instruktør for NGUs HTR-program og til og med noen måneder som generalsekretær i IOGT på 80-tallet. Men IOGT engasjerte ham ikke den gang. Han opplevde at det var mye meninger og lite handling i IOGT den gangen. Og da han flyttet til Bodø som voksen, fant han det ikke naturlig å bli aktiv i avdelingen der, som i hovedsak bestod av eldre medlemmer.

Vi er alle like, men ikke like heldige.  

Han forteller at selv om hans oppvekst var preget av avholdsfolk så så han mye fyll. I leiegården han vokste opp i bodde det flere alkoholikere. Han forteller at det stadig var en eller annen sliten stakkar som sov på sofaen hjemme hos dem fordi han var trengte et sted å komme til hektene. 
- Av det lærte jeg at vi er alle like, men alle er ikke like heldige, sa han i sin tale til landsmøtet.  

IOGT holder i gang en viktig debatt

For noen år siden arrangerte IOGT en av sine mange forebyggingskonferanser i Bodø, og det syntes Thorbjørnsen virket interessant, så han møtte opp.
- Der var det en politimann som sa at "IOGT er så viktig - for de holder igang en debatt som ingen andre holder igang". Det inspirerte meg, sier Thorbjørnsen. Det var bakgrunnen for at han ønsket å engasjere seg mer i IOGT igjen, og at han møtte opp på inspirasjonskonferansen for nå tre år siden.

- Det var en fantastisk opplevelse, sier han.  - Jeg møtte en organisasjon som var ambisiøs og våget å endre seg, og som hadde tatt tak i ting og fått noe som jeg oppfatter som en solid posisjon i samfunnet innenfor et komplisert og vanskelig fagområde. 

IOGT skal være et rusfritt miljø for alle

Thobjørnsen sier at han nå er veldig stolt av å være med i IOGT, og at IOGT er en viktig ruspolitisk organisasjon. Men han er også opptatt av at en av organisasjonens viktigste utfordringer den kommende perioden bør være å utvikle de rusfrie miljøene våre. Den siste tiden har vi fått flere nye medlemmer som søker et alkoholfritt miljø fordi, de som Thorbjørnsen sier det, har noen erfaringer i livet sitt som gjør at de har skjønt at det er det beste. Han påpeker at IOGT har allerede et godt tilbud av alkoholfrie sosiale møteplasser og at et alkoholfritt miljø alltid har vært en viktig del av vår aktivitet, men at vi nå alle sammen må være bevisst på at vi tar imot nye på en åpen måte. Og at vi er villige til å endre på måten vi er vant til å møtes på slik at alle føler seg velkommen. Men han er ikke i tvil om at IOGT er istand til det. 

Nytt styre

I tillegg til IOGT-lederen ble følgende personer valgt inn: nestleder Espen Dahl Svendsen, styremedlemmene Pål Christian Roland, Sofia Gram-Halbert, Eivind Jahren, Katrine Engen, Johannes Sanstad og varamedlemmene Per-Arne Lillebø og Karin Vilming. Juba, Juvente og de ansatte i IOGT velger også hver sin representant til styret. Hele styret med kontaktinformasjon finner du her. 

Utvikle IOGT videre

Thorbjørnsen avslutter sin tale til landsmøtet med å si at han tror at det nye styret har ambisjoner om noe mer enn å administrere. De vil være med å utvikle IOGT videre i den positive retningen IOGT er på vei. Litt spøkefullt sier han at hvis bare 1 % av Norges befolkning er enige med oss, er potensialet 50 000 nye medlemmer, og han er fornøyd om vi klarer å verve bare halvparten av disse - det første året. 

Her finner du arbeidsplanen styret skal jobbe etter den kommende perioden. 

18.30-20.30 15. april 2021
18.00-20.00 19. april 2021
20.00-21.00 19. april 2021

Zoom

20.00-21.00 26. april 2021

Zoom

18.00 27. april - 20.00 7. april 2021

Nyheter

Olaf Lande har gått av som prosjektleder i Sammen-prosjektet, men akter ikke å legge inn årene når det gjelder engasjementet for arbeidet som drives.

Samarbeidet mellom interesseorganisasjoner for legalisering av rusmidler og enkelte norske politikere har vært oppsiktsvekkende, skriver Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Vårt land 24.februar

IOGT støtter ikke regjeringens forslag til rusreform, uttaler IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes.