Ny Møteserie: IOGT Livsglede

Karin og Øystein Vilming er primus motor for det nye konseptet IOGT Livsglede. I en møteserie denne våren har de invitert ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.

IOGTs visjon er at mennesker skal kunne leve frie og meningsfylte liv, og at det blir lettere å ta rusfrie valg, og det er dette IOGT Livsglede skal bidra til. 

IOGT Livsglede lanseres som resultatet av en ideutveksling i organisasjonen, og går ut på å videreføre, forsterke og fornye der sosiale aktivitetstilbudet i IOGT. 

- Vi håper at det i tiden som kommer blir mange aktiviteter i forskjellige avdelinger, områder og regioner som blir inspirert av IOGT Livsglede, fortsetter Karin. 

Møteserie om livsglede

Mandag 17. januar kommer Maja Eilertsen, ph.d.-stipendiat ved FHI. Hun forsker på livskvalitet og var prosjektleder for uviklingen av Hverdagsgledeprosjektet, et kurs som idag brukes av frisklivssentraler over hele landet. Les mer og meld deg på møtet her.

Livsglede er av stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helse. Derfor er forbedring av folks livsglede og trivsel blitt svært sentralt i folkehelsearbeidet.

- Vi ønsker å se nærmere på hva livsglede er, og hva den enkelte selv kan gjøre for å få bedre sin livsglede. Samtidig vil vi komme inn på ting som mange tror gir økt livsglede, men som i virkeligheten hindrer gleden, forteller Karin.

- Å forbedre sin livsglede kan vi arbeide med på forskjellige plan, alt fra å fordype seg i psykologi, filosofi, kunst og religion til mer praktiske, enkle ting i hverdagen som alle kan gjøre mer av, utdyper Øystein. 

"

en særdeles viktig faktor for livsglede, er å ha det godt med sine medmennesker

"

De ønsker å legge opp temamøtene om Livsglede slik at de er mest mulig praktiske og håndgripelige for de fleste. Og understreker at en særdeles viktig faktor for livsglede, er å ha det godt med sine medmennesker.

- Derfor trenger ikke det å arbeide med sin egen livsglede bli en form for «selv-digging eller ego-trip», påpeker Øystein. Det er i fellesskap med andre at vi utvikler den virkelig gode livsglede og trivsel.

Han trekker frem et IOGT-webinar som han deltok på i høst, der tidligere generalsekretær i Norsk legeforening, Geir Riise snakket om hvordan vi er hverandres samfunnsmiljø. Han fremsatte følgende nøkkelord: «Mening, mestring og tilhørighet», og Øystein forteller at dette vil stå svært sentralt i denne møteserien.

Bilde av Karin og Øystein Vilming på fjellet.

Hele livet har Karin og Øystein Vilming vært opptatt av tema innenfor psykologi, eksistensielle spørsmål og religion. - Dette er fag vi har studert, lest på egen hånd og tatt kurs i. De siste årene har vi vært spesielt opptatt av livsglede og hva det betyr for god helse, forteller de.

Mer enn en møteserie

IOGT Livsglede er et nytt konsept som tar utgangspunkt i over hundre år gamle aktiviteter. Alkoholfrie miljøer blir det stadig færre av. IOGT har lang erfaring og god kompetanse på dette området, og vet hvordan det kan skapes sosiale sammenkomster som tar hensyn og er trygge for alle. IOGT Livsglede kan skal lage en felles ramme rundt sosiale aktiviteter organisasjonen allerede driver med, og bidra til utvikling av nye. Temamøtene denne våren skal gi inspirasjon, kunnskap og nettverk for alle som ønsker å drive med eller delta i slike aktiviteter. 

"

enkel, ekte glede, glede over å leve – livsglede.

"

IOGT Livsglede dreier seg både om det vi ønsker å oppnå, og hvordan. Vi skal skape glede (uten bruk av rusmidler) - enkel, ekte glede, glede over å leve – livsglede.

- Dette prosjektet kan samle mennesker fra mange ulike enheter og fungere på tvers av organisasjonsledd. Vi tror det blir enklere å samarbeide, utveksle ideer, støtte og oppmuntre hverandre i et prosjekt, sier Karin, og oppfordrer alle som er opptatt av slike aktiviteter til å delta i møteserien denne våren. Hun understreker at møtene er åpne for alle, og at man ikke trenger å være medlem for å engasjere seg i IOGT-Livsglede. 

18.00-20.00 23. mai 2022

IOGT-huset, Torggata 1 i Oslo eller digitalt via zoom

18.00-20.00 30. mai 2022

IOGT-huset i Oslo, Torggata 1 eller på nett

13.00-16.30 5. juni 2022

Foten Camping, Gressvik Fredrikstad ved Foten badeplass

Nyheter

Har du engasjement for rusforebygging og liker å holde kurs? 

Søknadsfrist: 20.05.2022
Send søknad på finn.no

IOGT og FORUT deltok på høring i Finanskomiteen der vi oppfordret dem til å be Norges Bank Investment Management om å se nærmere på investeringene i alkoholselskaper.

IOGT i Norge bidrar til å mobilisere mennesker til å være aktive i sine lokalsamfunn og i sine liv. Det gjør vi ikke alene.