Ledig stilling: Politisk rådgiver - forebyggende alkohol- og narkotikapolitikk

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no

Du bør like å snakke med mennesker, initiativrik og være uredd i samtaler med lokale og nasjonale politikere.

Politikk handler både om å påvirke politikere og om å sette agenda og bygge opinion i befolkningen. Du vil derfor også jobbe med mediekontakt, foredragsvirksomhet og lede lokale debattmøter. Du vil også jobbe med å bistå og mobilisere medlemmer og andre engasertet i kommunene til å jobbe med viktige ruspolitiske saker i sin kommune.

Vårt utgangspunkt for å jobbe politisk og forebyggende på rusfeltet er at vi ser rusproblemer som en av de alvorligste truslene mot et godt liv og velfungerende samfunn. IOGT ønsker en alkohol- og narkotikapolitikk som setter forebygging først, som er kunnskapsbasert og som har som mål å redusere bruk og skader.

Vi mener at rusmiddelbruk og problemer som hører til best kan forstås som sosiale og kulturelle fenomener. Det er en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og skadeomfanget. Det gjør at ruspolitikk er noe som har med oss alle å gjøre, og som spiller inn på mange politikkområder.

I staben vår i Torggata i Oslo er vi 15 engasjerte medarbeidere. Her vil du finne mye fagkunnskap om hvorfor mennesker bruker rusmidler og hva vi kan gjøre for å forebygge skader. Du får en variert arbeidshverdag med mye humor og engasjement. Om du er samfunnsengasjert vil du trives her.

Les mer om vårt lokalpolitiske arbeid her:

http://iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/iogt-politikk-trygge-lokalsamfunn

  • Du har erfaring fra politisk arbeid og kunnskap om politiske prosesser.
  • Du har engasjement for rusforebyggende og rehabiliterende arbeid.
  • Du er utadvendt og liker å lede seminarer og holde foredrag.
  • Du uttrykker deg godt og lettfattelig både skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende jobb på et viktig folkehelseområde, inspirerende kolleger og fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Vi holder til i trivelige lokaler svært sentralt i Oslo. Det må påregnes en del reising.

Som ansatt i IOGT må du tilfredsstille vilkår for medlemskap i organisasjonen. Det innebærer blant annet at du ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.

Det er satt av tid til 1.gangsintervjuer den 11.oktober og til 2.gangsintervjuer den 18.oktober.

Om arbeidsgiveren

IOGT i Norge er en livsynssåpen og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Nils Johan Svalastog Garnes

Stillingstittel: Leder politisk avdeling

Mobil: 95 17 85 52

Send melding
Kontaktperson: Hanne Cecilie Widnes

Stillingstittel: Generalsekretær

Mobil: 48 23 16 60

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024