Ledere ønsker #Metoo velkommen!

Julebordsesongen står for døren. #Metoo-kampanjen viser at seksuell trakassering er utbredt, og at det ofte skjer i arbeidsrelaterte sammenkomster der det også drikkes alkohol.

Mange av oss har opplevd det; at det som egentlig skulle være en hyggelig festkveld med kolleger bokstavelig talt drukner i et hav av fyll, slibrige kommentarer fra han på regnskapsavdelingen (som aldri sier et ord ellers), hun som har bestemt seg for at skal sjefen virkelig få høre hva hun egentlig mener om han og andre grenseoverskridende handlinger. I verste fall ender et slikt julebord i krenkelser og skaper åpne sår som gjør det vanskelig både for ansatte og ledere i etterkant.

I kjølevannet av #Metoo-kampanjen har mange kvinner og noen menn fortalt om ydmykelser og seksuell trakassering, ofte i sammenheng der det drikkes også alkohol. Nå står julebordsesongen for tur, og vi har spurt tre kvinnelige ledere om hvordan vi best mulig kan forberede oss til en julebordsesong der hyggelig samvær med kolleger er den viktigste driveren og ikke antall bonger.

Må jobbe for en ansvarlig ruspolitikk

Hanne Cecilie Widnes
Generalsekretær IOGT i Norge

- Desember er en måned som fylles med mange fester og selskaper både på arbeidsplassene og i privatlivet. Omsetningstallene for alkohol i Norge viser at vi i desember drikker det dobbelte av det som er gjennomsnittet for resten av årets måneder.

Widnes understreker at hensikten med julebord først og fremst er å skulle ha det hyggelig sammen med kollegaer på arbeidsplassen.

- Da blir det problematisk om noen ikke bør eller kan forholde seg til at det skjenkes alkohol, eksempelvis fordi de har et rusproblem. Utfordringene handler nok i størst grad om at det drikkes for mye, at mange kan oppleve drikkepress og at mye av julebords fylla skaper mange ubehagelige situasjoner blant kollegaer og for utelivet.

LES OGSÅ: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula viser en ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av IOGT i Norge. 

Både menn og kvinner utsatt

IOGT-sjefen mener både menn og kvinner er like utsatt for negative følger av fylla i julebordsesongen.

- Begge kjønn kan oppleve å si og gjøre ting de angrer på etterpå, men kvinner er mer utsatte for å oppleve trakassering og overgrep. Men fylla rammer også særlig unge menn. Vi har også mye kunnskap om at mye av voldsutøvelsen mellom unge menn henger sammen med høyt beruselsesnivå både i utelivet og i private fester.

IOGT har tidligere utført en undersøkelse som viser at over 1 av 4 unge voksne i de norske storbyene mener at byen er så preget av fyll i helgene at de drar sjeldnere ut på byen enn de ellers ville ha gjort.

- Dette er tall vi må ta på alvor. Det er ikke greit at folk, uansett alder og kjønn, skal føle seg utsatt. Dette viser at vi fortsatt har en viktig jobb å gjøre både i forhold til å endre den norske drikkekulturen også i forhold til skjenketider og en ansvarlig ruspolitikk, sier Widnes.

Ser et trendskifte blant norske ledere

Liv Spjeld By
Nestleder i Lederne

Organisasjonen Lederne har 17500 medlemmer og er daglig i dialog med topp- og mellomledere fra ulike bransjer landet rundt.

- Vi opplever et trendskifte blant norske ledere. Vårt inntrykk er at det er en stadig større bevissthet rundt hvordan en bygger god arbeidskultur og hvilke relasjoner en har til sine ansatte. Å bygge en god arbeidskultur er noe du som leder må gjøre hele året. Gode ledere vet at det handler om å kjenne sine ansatte, også om hvordan de har det utenfor arbeidstiden, sier Spjeld By.

Hun understreker at ledere har et ansvar for å tilrettelegge for at sosiale jobbarrangement ikke sklir ut.

- Vi oppfordrer og kurser våre medlemmer i å utøve en lederstil som handler om å gi ansatte trygge og gode handlingsrom, der god tilbakemeldingskultur, tillit og respekt er viktige stikkord. Gode ledere tilrettelegger for dette og vil da også lettere være oppmerksomme på ansatte som er i sårbare situasjoner, for eksempel rundt alkohol, sier hun.

Gode ledere skaper tillit

Hun oppfordrer ledere som har ansatte som endrer atferd ved inntak av alkohol, eller som tidligere har utvist uønsket atferd, til å ta utfordringene direkte opp med vedkommende.

- Har du i forkant jobbet med å skape tillit og trygghet vet dine ansatte at du har gode intensjoner. Å ta den vanskelige samtalen krever modenhet og at du som leder tør å stå i det som kommer opp. Møt den ansatte med respekt og ikke vær fordømmende i dialogen. Det er ofte en stor grad av skyld og skam rundt alkoholforbruk og som leder bør du ha et løsningsfokus før du tar samtalen, råder Spjeld By.

Hun mener det tradisjonelle julebordet der det er raust med alkohol til sene nattetimer er på hell.

- Den yngre generasjonen har helt andre krav til arbeidslivet. De søker seg til virksomheter som har verdier de kan identifisere seg med, som engasjerer og involverer. De er sparsommelige med hvordan de bruker tiden sin og trenger ikke ha fest for å få gode jobbrelasjoner. Det utfordrer oss ledere til å tenke nytt, sier hun.

Våg å snakk med dine ansatte

Camilla Lynne Bakkeng
Fagleder Akan Kompetansesenter

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hva rus på norske arbeidsplasser koster det norske samfunnet årlig, men Bakkeng peker på noen av de negative konsekvensene ved alkohol og rus.

- Det kan være fravær, ineffektivitet, tap av omdømme, merarbeid for kolleger, mistillit og bekymringer. Dette koster arbeidslivet både i form av slitasje på arbeidsmiljø og i tapt drift, sier hun.

Alkohol og rus finnes i alle bransjer – offentlig som privat, og i både små og store virksomheter. Men Bakkeng sier det er en høyere andel med risikofylt forbruk i bransjer som har alkohol mer tilgjengelig, som restaurant- og utelivsbransjen.

- Av den grunn har vi en spesiell satsning mot denne bransjen.

Viktig med verktøy

Hun mener mange arbeidsgivere tar temaet på alvor og integrerer det i sitt øvrige helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt i sitt kontinuerlige arbeid med bedriftskultur og omdømme.

- Vi er daglig ute i norske bedrifter, der vi kurser ledere og HR-personell i å ta samtaler med ansatte man er bekymret for, og i hvordan bedriften kan forebygge rus- og avhengighetsproblematikk. Det er også mange som ikke snakker om dette, eller tar tak i det, fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere tematikken eller fordi de tenker at det ikke gjelder hos dem.

Hun mener #Metoo-har vist at trakassering er mer utbredt enn vi ønsker å tro, og at det ofte skjer i arbeidsrelaterte sammenkomster der det også drikkes alkohol.

- Denne kampanjen forsterker behovet for tydelige holdninger og en åpenhetskultur i arbeidslivet. Ha en tydelig policy for hvordan du håndterer saker. Det gir trygghet og forutsigbarhet i form av at alle vet hva som gjelder i jobbrelaterte situasjoner der vi drikker alkohol sammen, samt hvordan ugreie situasjoner skal håndteres.

Bakkeng oppfordrer også ledere til å snakke med sine ansatte.

- Ledere med personalansvar må være trygge nok til å ta samtaler basert på bekymring før det blir et problem. Ofte utsettes disse samtalene gang på gang til vi vet det er et problem, men da er det ofte for sent.

 

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.