IOGTs innspill til regjeringens arbeid i FNs narkotikakommisjon

FNs narkotikakommisjon (CND) har sitt årlige møte i Wien i mars. I forbindelse med det inviterte Helse- og omsorgsdepartementets til dialogmøte for organisasjoner på rusfeltet. Her er innspillet fra generalsekretær Hanne Cecilie Widnes, som representerte IOGT.

Mitt navn er Hanne Cecilie Widnes og jeg representer medlemsorganisasjonen IOGT i Norge som kort fortalt jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Takk for at vi får delta og komme med våre kommentarer i forkant av CND. 

Det er bedre å forebygge enn å reparere skader som har oppstått – både for enkeltpersoner og for samfunnet.  

Dagens regjering har varslet en forebyggings- og behandlingsreform denne høsten. 

Jeg vil derfor utfordre regjeringen til å ta en aktiv rolle internasjonalt og promotere en bred og balansert politikk med vekt på følgende tre elementer: forebygging, behandling og rehabilitering.  

 Norge har unike erfaringer og en mer balansert politikk enn mange andre land. Ifølge ESPAD-undersøkelsen er norske ungdomsskoleelever blant dem som bruker minst narkotika i Europa. 

I alt forebyggende og oppfølgende arbeid for ungdom fremheves viktigheten av at foreldrene involveres. 85 prosent av norsk ungdom svarer at de er fornøyde med foreldrene sine. At foreldreinvolvering har en viktig forebyggende effekt dokumenteres god i International Standards on Drug Use Prevention. Og det må også reflekteres i hva vi ønsker å rette fokus på internasjonalt i CND.  

Vi mener derfor at Norge bør bidra mer aktivt med hva vi har gode erfaringer med at fungerer. 

Den kanskje viktigste årsaken til at verdens narkotikaproblem ikke er større, er at rundt 95% av klodens befolkning ikke bruker illegale stoffer.  

Vi mener det må være et overordnet mål, både nasjonalt og for det globale fellesskapet, å holde prosenten av narkotikabrukere lavest mulig. Her har Norge spesielle forutsetninger for å bidra med kompetanse siden vi har spesielt lave forbrukstall. 

Dessuten…  

De fleste land i verden har ikke helsesystemer som kan takle en økning i antall narkotikaskadde. Ikke en gang med dagens skadenivå er verdens nasjoner i nærheten av å kunne gi helse- og sosialhjelp til dem som trenger det, heller ikke de rikeste landene.  

Vi trenger derfor forebygging – både som mål, men også som en ren nødvendighet for å kunne gi helsetjenester til dem som trenger det.  

Jeg ønsker å avslutte med å ønske dere lykke til på CND og håper vi at Norge, med bakgrunn i våre erfaringer, tar en ledende rolle internasjonalt for å: 

1. Styrke forebyggingsarbeidet blant unge og deres foreldre  

2. Sørge for at det fortsatt er lav aksept for å bruke narkotika og at rusmidler er vanskelig tilgjengelig.   

3. Gi tidligere og raskere hjelp til unge som trenger det  

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no