IOGT deltar på NordAN 2021-konferanse i Vilnius

NordAN (Nordic alcohol and drug policy network) arrangerte 19.-20. November sin årlige konferanse. NordAN er en paraply som samler 68 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Norden og Baltikum, og sammen med deltakere fra hele Europa deltok IOGT på konferansen. 

Tema for konferansen var ‘Interfering factors in alcohol policy’, der blant annet mangel på godt datagrunnlag for alkohol ble diskutert. 

 

Politisk rådgiver i IOGT, Nils Johan Svalastog Garnes, presenterte kampanjen Oljefondets Alkoholproblem på konferansen. Dette var et bidrag til en bolk om politiske ideologier og kunnskapsbasert politikk – og erfaringene fra kampanjen er et godt eksempel på hvordan ulike argument må bli brukt til ulike politiske grupper for å kunne få oppmerksomhet til tematikken.

 

Les med om NordAN og arbeidet organisasjonen på nordan.org

18.00-20.00 31. januar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 7. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 14. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

Nyheter

En svensk undersøkelse viser at det fremste motivet for å bruke rus er ønsket om å være en del av det sosiale miljøet, og at mange er redd for å bli ekskludert fra sosiale aktiviteter om de ikke brukte rusmidler.

Mange nordmenn har de siste årene tatt en hvit januar etter en fuktig jul. Nå skal de få drahjelp av blant annet IOGT og Juvente gjennom appen TryDry og nettsiden bedreuten.no. Sjansen for å lykkes med en Hvit måned er dobbelt når man gjør det i tilknytning til en slik kampanje.

Karin og Øystein Vilming er primus motor for det nye konseptet IOGT Livsglede. I en møteserie denne våren har de invitert ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.