IOGT deltar på NordAN 2021-konferanse i Vilnius

NordAN (Nordic alcohol and drug policy network) arrangerte 19.-20. November sin årlige konferanse. NordAN er en paraply som samler 68 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Norden og Baltikum, og sammen med deltakere fra hele Europa deltok IOGT på konferansen. 

Tema for konferansen var ‘Interfering factors in alcohol policy’, der blant annet mangel på godt datagrunnlag for alkohol ble diskutert. 

 

Politisk rådgiver i IOGT, Nils Johan Svalastog Garnes, presenterte kampanjen Oljefondets Alkoholproblem på konferansen. Dette var et bidrag til en bolk om politiske ideologier og kunnskapsbasert politikk – og erfaringene fra kampanjen er et godt eksempel på hvordan ulike argument må bli brukt til ulike politiske grupper for å kunne få oppmerksomhet til tematikken.

 

Les med om NordAN og arbeidet organisasjonen på nordan.org

18.00-20.00 23. mai 2022

IOGT-huset, Torggata 1 i Oslo eller digitalt via zoom

18.00-20.00 30. mai 2022

IOGT-huset i Oslo, Torggata 1 eller på nett

13.00-16.30 5. juni 2022

Foten Camping, Gressvik Fredrikstad ved Foten badeplass

Nyheter

Har du engasjement for rusforebygging og liker å holde kurs? 

Søknadsfrist: 20.05.2022
Send søknad på finn.no

IOGT og FORUT deltok på høring i Finanskomiteen der vi oppfordret dem til å be Norges Bank Investment Management om å se nærmere på investeringene i alkoholselskaper.

IOGT i Norge bidrar til å mobilisere mennesker til å være aktive i sine lokalsamfunn og i sine liv. Det gjør vi ikke alene.