IOGT deltar på NordAN 2021-konferanse i Vilnius

NordAN (Nordic alcohol and drug policy network) arrangerte 19.-20. November sin årlige konferanse. NordAN er en paraply som samler 68 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Norden og Baltikum, og sammen med deltakere fra hele Europa deltok IOGT på konferansen. 

Tema for konferansen var ‘Interfering factors in alcohol policy’, der blant annet mangel på godt datagrunnlag for alkohol ble diskutert. 

 

Politisk rådgiver i IOGT, Nils Johan Svalastog Garnes, presenterte kampanjen Oljefondets Alkoholproblem på konferansen. Dette var et bidrag til en bolk om politiske ideologier og kunnskapsbasert politikk – og erfaringene fra kampanjen er et godt eksempel på hvordan ulike argument må bli brukt til ulike politiske grupper for å kunne få oppmerksomhet til tematikken.

 

Les med om NordAN og arbeidet organisasjonen på nordan.org

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no