Helsefarlig fra første dråpe

All bruk av alkohol kan være helsefarlig, skriver Verdens Helseorganisasjon i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Lancet.

Særlig er det kreftfaren WHO er opptatt av. Alkoholbruk har vært knyttet til minst syv krefttyper. Etanol (alkohol) forårsaker kreft når det brytes ned i kroppen, som betyr at alle typer drikkevarer som inneholder alkohol, uavhengig av pris og kvalitet, innebærer en kreftrisiko.

Kan ikke snakke om sikre nivåer

- Vi kan ikke snakke om såkalte sikre nivåer når det gjelder alkoholbruk. Det spiller ingen rolle hvor mye du drikker – risikoen for helsen til den som drikker starter fra første dråpe uavhengig av hva du drikker. Det eneste vi kan si sikkert er at jo mer du drikker, jo mer skadelig er det. Med andre ord – jo mindre du drikker, jo sikrere er det, forklarer Dr Carina Ferreira-Borges som arbeider ved WHOs regionale Europakontor og er enhetsleder for Noncommunicable Disease Management.

Er et veiskille

- Erklæringen fra WHO er et veiskille, mener leder for Movendi International, Kristina Sperkova. -Vitenskapelig språkbruk er ofte vanskelig å forstå. Men den nye erklæringen om skadene ved et lavt alkoholbruk inneholder en rekke klare beskjeder, både i erklæringen selv og i pressemeldingen som fulgte.

WHO er klare på at det er alkoholen, eller etanolen, som skaper skadene, ikke typen drikkevare. Videre er de klare på at alkohol er kreftfremkallende og at risikoen starter fra første dråpe. Hun er glad for at WHO i Europa ser ut til å kvitte seg med begrepet «skadelig bruk av alkohol», selv om det fortsatt brukes internasjonalt. – Det er et begrep som alkoholindustrien vinner på siden «skadelig» bruk av alkohol får folk til å tenke at det også finnes en bruk som ikke er skadelig, og det gå godt sammen med industriens arbeid for å fremme begrepet «ansvarlig alkoholbruk»

Bekrefter tidligere studier

Erklæringen fra WHO bekrefter også tidligere studier omkring alkoholbruk og kreft. I 2018 ble det fremlagt en metastudie basert på 600 tidligere studier og ytterligere 700 studier basert på drikkemønster i enkeltland. Artikkelen konkluderte med at det sikreste forbruksnivået er null, og at politiske tiltak som fokuserer på å redusere totalforbruket i befolkningen vil være det mest effektive tiltaket for å redusere de helseskadelige effektene av alkoholbruk. Riktignok er risikoen ved svært få doser liten, men helt sikker kan man ikke være.

11.00-17.00 9. desember 2023

Søndre Buskerud

12.00-17.00 9. desember 2023

Extraleker Sarpsborg v/Alvimkrysset

12.00-17.00 9. desember 2023

Østfoldhallene

12.00-17.00 9. desember 2023

Oslo City

11.00-17.00 10. desember 2023

Søndre Buskerud

Nyheter

Hvit jul kampanjen er i gang for fullt og har nå over tusen registrerte frivillige som på ulike måter oppfordrer voksne til å velge alkoholfritt når de er sammen med barn i julen.

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no