Enstemmighet når IOGT International ble til Movendi

President i Movendi Internasjonal, Kristina Sperkova forteller om positive tilbakemeldinger etter navneskiftet, og at det er opp til oss at vi tar med oss ideene våre videre.

Etter mange år med diskusjoner og forslag har navnet IOGT International gått inn i historien, og IOGT i Norge er nå medlem i Movendi International. Movendi er latinsk for bevegelse, men spiller også på uttrykket Modus Vivendi som betyr livsstil. Navneskiftet ble enstemmig vedtatt på kongressen i desember.

Endringen hadde allerede skjedd

"

- Organisasjonen hadde på mange måter allerede endret seg. – Det eneste som var igjen var navnet.
- Kristina Sperkova, president i Movendi.

"

- Organisasjonen hadde på mange måter allerede endret seg, sier Kristina Sperkova, president i Movendi. – Det eneste som var igjen var navnet. Da jeg meldte meg inn i IOGT som 19-åring meldte jeg meg ikke inn i en godtemplar-organisasjon, som navnet engang sa at vi var. Noen få av våre medlemsorganisasjoner følger opp noen tradisjoner fra slik det var før, men de fleste kjenner ikke til betydningen av det gamle navnet. For oss ble det etter hvert vanskelig å forklare navnet, både for nye medlemmer og for eksterne samarbeidspartnere. Det ble en distraksjon i arbeidet vårt.

Gode tilbakemeldinger

– Vi får mange positive tilbakemeldinger, forteller hun. - Vi deltar for eksempel i en allianse med organisasjoner som bekjemper ikke-smittsomme sykdommer. Alkohol er en viktig faktor her. De har tidligere vært litt tilbakeholdne med å bruke navnet vårt for mye fordi det skapte mange spørsmål. Derfor er de glade nå som de kan presentere en partner med et navn som folk ikke reagerer på. I forrige uke snakket jeg med en mulig ny partner i Canada som arrangerer alkoholfrie fester, og han likte de assosiasjonene som det nye navnet gir. Slike samtaler har det vært flere av de siste månedene.

Les også: Alkohol er den fjerde største risikofaktoren for sykdom og tidlig død i følge WHO. I utviklingsland med lav dødelighet er alkohol risikofaktor nummer en. 

Tar historien vår med oss videre

"

- Historien er viktig for meg. Men historie er ikke bare fortid, det er noe som skjer i dag.

"

Sperkova er ikke redd for å miste noe i navneskiftet. – Det er vår jobb å sørge for at vi ikke mister noe, understreker hun. - Historien er viktig for meg. Men historie er ikke bare fortid, det er noe som skjer i dag. Alkoholspørsmålet er ikke bare et personlig spørsmål, men noe som påvirker hele samfunnet, og det at de som stiftet IOGT forstod dette allerede på 1800-tallet betyr mye for meg. At de også forstod at vi ikke bare kunne jobbe i lukkede grupper, men måtte gå ut i samfunnet, skape alkoholfrie arenaer for alle er noe vi følger opp i dag. Så bare fordi vi bytter navn betyr ikke det at vi glemmer historien. Vi tar med oss ideene våre videre.

At den internasjonale paraplyorganisasjonen bytter navn betyr ikke at nasjonale organisasjoner som IOGT i Norge trenger å gjøre det. Men et par av organisasjonene i Europa har allerede gått over til å bruke Movendi, og en organisasjon som er i ferd med å bli stiftet i USA kommer også til å bruke navnet. IOGT i Norge vil i løpet av våren gå ut med en spørreundersøkelse blant medlemmene for å hente inn råd om hva vi bør gjøre her i landet. Et forslag om å endre navnet til «Klar» ble nedstemt på landsmøtet for tre år siden.

Grundige diskusjoner på forhånd

- Jeg tror at de grundige diskusjonene vi hadde på forhånd hjalp oss, mener Sperkova. – Alle medlemsorganisasjonene har deltatt. Uansett hvilket navn vi hadde valgt ville det vært et navn som vi måtte venne oss til. Det er som når du skal gi navn til barnet ditt. Du tar deg tid, leter og tenker over hva som vil passe. Hun er glad for at det ble et enstemmig resultat, selv om det også har vært kritiske stemmer i løpet av prosessen.

Tålmodighet er noe av det hun har lært seg i løpet av de fem årene hun har vært president i Movendi. Hun ser at det er vanskelig i en stor organisasjon å få alle til kjempe sammen mot det samme målet, men mener det er viktig å se sammenhengen mellom arbeidet som gjøres globalt og det lokale arbeidet. Hun forteller om et webinar hun var på for noen dager siden sammen med IOGT på Island om alkoholpolitikken på øya. – Når det gjelder alkoholpolitikk finnes det ikke øyer, sa en av islendingene.

Les også: På GAPC får IOGT godt innblikk i hvordan man møter rusutfordringer i andre land og der vi kan lære av andre frivillige organisasjoners arbeid.

Global alkoholstrategi

- Et viktig arbeid som skjer nå handler om den globale alkoholstrategien til Verdens helseorganisasjon, fortsetter hun. - Det er diskusjoner om hvorvidt WHO i fremtiden skal virke mer normativt siden den strategien man har hatt i liten grad har endret politikken i medlemslandene.

- Om vi kan ha kontakt med de nasjonale representantene på et globalt nivå, samtidig som IOGT i Norge jobber hjemme i Norge gjør vi et felles påvirkningsarbeid. Om WHO tar en sterkere rolle så vil dette kunne stryke den nasjonale politikken i Norge, også. Hun håper at lokale medlemmer i IOGT ser det positive i å være en del av noe større og at vi gjør dette sammen.

Viktig å holde på rusfriheten

Hun mener at standpunktet om å være en rusfri organisasjon, at medlemmene ikke bruker rusmidler, er viktig. – Det er en stor styrke for meg å kunne si at jeg ikke drikker alkohol hvis jeg får spørsmålet, for eksempel når vi diskuterer sammenhengen mellom alkohol og kreft, bekrefter hun. - Selv om politikken og den rusfrie livsstilen er to ulike saker er det viktig at vi kan stå på begge pilarene. Det er også vårt unike bidrag til endringen. Om noe synes hun at det kommer litt lite rusfrihet ut av medlemsorganisasjonene.

Les også: Derfor drikker ikke IOGTs medlemmer alkohol

– Det er et paradoks, sier hun litt tankefull. - Jeg ser det skjer mye rundt om i verden – alkoholfrie barer som blir startet opp, ulike rusfrie klubber, edrue kjendiser som står frem, folk som bruker moderne teknologi for å holde folk rusfrie. Men lite av det kommer fra oss. Det synes jeg er litt synd. Vi har kanskje vært for dårlige til fremme rusfriheten, å gjøre det kult å ikke drikke.

En mer mangfoldig organisasjon

Foruten å endre navn, mener hun at noe av det viktigste som har skjedd de siste årene har handlet om hvordan organisasjonens uttrykk har endret seg. - Vi er en mer mangfoldig organisasjon nå, vi bringer flere mennesker med oss i det globale arbeidet, både når det gjelder kjønn og hvor de kommer fra. Samarbeidet med WHO er også viktig. Det at vi har fått en offisiell samarbeidsstatus. Vi klarte det fordi vi har vist at vi har noe å bringe inn i samarbeidet. Tidligere var vi litt marginalisert, og da vi møtte opp på møtene forsøkte de å forklare oss hvordan «verden fungerte.» Nå har vi vist at vi forstår det.

Les også: Alkohol er en trussel mot FNs bærekraftsmål.

Nå som hun går inn i sitt sjette år som president ser hun positivt på fremtiden for Movendi. – Jeg tror vi er på rett spor. Det vi gjør betyr noe i samfunnet, og vi får flere medlemsorganisasjoner, særlig i Afrika og India. Men vi kan fortsatt utvikle oss mer. Det er noe av det som er gøy med å jobbe i en organisasjon som Movendi. Man får lov til å utvikle seg sammen med organisasjonen.

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024