Awareness Week on Alcohol-Related Harm

15.-19. november gjennomføres den 9. European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Årets tema er "Et tryggere Europa"

IOGT er en av organisasjonene bak denne fokus-uken gjennom vår Europeiske paraplyorganisasjon Eurocare. Eurocare samarbeider med andre organisasjoner og WHO i Europa for å vise frem "SAFER"-initiativet. 
SAFER ble lansert i 2018 med et mål om å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader og dødsfall. 

Boksatavene i SAFER representerer de fem mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere alkoholrelatert skade: 

  • Strengthen restrictions on alcohol availability (Styrke restriksjonene knyttet til tilgjengelighet)
  • Advance and enforce drink driving countermeasures (Fremme og håndheve tiltak mot promillekjøring)
  • Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment (Legge til rette for screening, korte intervensjoner og behandling)
  • Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion (Håndheve forbud eller omfattende restriksjoner mot alkoholreklame, sponsing og promotering)
  • Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies (Øke priser på alkohol gjennom skatte- og prisreguleringstiltak)

 

Her finner du mer informasjon om SAFER-initiativet: 

I årets Awareness Week on Alcohol-Related Harm vil vi særlig fokusere på to spesielle SAFER-tiltak: reklameforbudet og prisrgulering som en måte å redusere alkoholrelatert skade i samfunnet.

Les mer om Awareness Week on Alcohol-Related Harm

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no