Awareness Week on Alcohol-Related Harm

15.-19. november gjennomføres den 9. European Awareness Week on Alcohol-Related Harm. Målet med uken er å øke bevisstheten rundt alkoholrelaterte skader i Europa og viktigheten av en samordnet alkoholpolitikk.

Årets tema er "Et tryggere Europa"

IOGT er en av organisasjonene bak denne fokus-uken gjennom vår Europeiske paraplyorganisasjon Eurocare. Eurocare samarbeider med andre organisasjoner og WHO i Europa for å vise frem "SAFER"-initiativet. 
SAFER ble lansert i 2018 med et mål om å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader og dødsfall. 

Boksatavene i SAFER representerer de fem mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere alkoholrelatert skade: 

  • Strengthen restrictions on alcohol availability (Styrke restriksjonene knyttet til tilgjengelighet)
  • Advance and enforce drink driving countermeasures (Fremme og håndheve tiltak mot promillekjøring)
  • Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment (Legge til rette for screening, korte intervensjoner og behandling)
  • Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion (Håndheve forbud eller omfattende restriksjoner mot alkoholreklame, sponsing og promotering)
  • Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies (Øke priser på alkohol gjennom skatte- og prisreguleringstiltak)

 

Her finner du mer informasjon om SAFER-initiativet: 

I årets Awareness Week on Alcohol-Related Harm vil vi særlig fokusere på to spesielle SAFER-tiltak: reklameforbudet og prisrgulering som en måte å redusere alkoholrelatert skade i samfunnet.

Les mer om Awareness Week on Alcohol-Related Harm

11.00-14.00 23. august 2022

Øvre Torv i Kristiansand

14.00-19.00 26. august 2022

Scandic parken i Ålesund

10.00-21.00 27. august 2022

Oslo/Nordby/Ulaheim

16.30-17.30 31. august 2022

Eidsvolls plass

18.00-20.00 31. august 2022

Fremtiden, Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

IOGT har sammenfattet hva som må legges til grunn om vi skal få til en bedre rusforebygging i Norge. Resultatet var en folder med 10 korte punkter.

Se punktene

Kvar dag påverkar vi kvarandre gjennom det vi gjer og seier. Ingen av oss lever i eit vakuum. Ansvarlege vaksne er med på å skape trygge og gode oppveksmiljø.

Med legalisering i flere amerikanske delstater, og en gryende debatt om legalisering av cannsbis i Europa har det vokst opp en industri med sterke økonomiske interesser i fortsatt liberalisering.