IOGT i Molde

Leiar: Bjørn Austigard, Birkelandvegen 1 A, 6416 Molde
Mobil: 71 21 10 05/976 61 964
E-post: kjeura@online.no 

Møter ca annenhver onsdag kl. 19:00-21:30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet. 

MØTEPLAN VÅREN 2020

15. jan

Felles nyttårsfest på Molde folkehøgskole kl. 18.30. Vertskap: DNT - Edru Livsstil

29. jan 

Arne Sandøy, Anne-Grete Berg, Jan Tore Janbu, Anne Marie Janbu.. FORUT-utlodding.

12. feb.

Bjørn Austigard, Dagrun Gj. Austigard, Malene Sylte, Terje Haug. ÅRSMØTE

26. feb. 

Anne-Karin Høj, Søren Høj, Olav Anders Aasen, Konrad Moe FORUT-utlodding.

11. mars

Arne Sandøy, Anne-Grete Berg, Jan Tore Janbu, Anne Marie Janbu.

25. mars 

Dagrun Gj, Austigard, Bjørn Austigard, Malene Sylte, Terje Haug.. FORUT-utlodding.

29. apr.  

Søren Høj, Anne-Karin Høj, Olav Anders Aasen, Konrad Moe

Mai-juni

Tur??

Alle ordinære møte: kl.19.00-21.30 i Kyllingstua på Romsdalsmuseet. 

FORUT-uloddinga er eit uhøgtidleg åresalg til inntekt for vår eigen bistandsorganisasjon FORUT sitt gatebarnprosjekt i Nepal.

VELKOMMEN TIL TRIVELEG SAMVÆR!

Møta er opne for alle, og det er heilt uforpliktande å komme. Vi blir glade for å treffe alle som kjem, og målsettinga er at alle skal trivast. Opplegget for møta er: først ei avdeling der vi tar opp aktuelle saker, så ein god kaffe/te-pause med god mat og triveleg prat, og til slutt ei avdeling der den oppsette møtekomiteen sørgjer for programmet, som kan vere kulturelt eller underhaldande eller begge delar.

10.00 8. juni - 15.00 12. juni 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

0.00-23.59 1. november 2020

Nyheter

– I sin iver etter å prøve ut nye ting forstår ikke alltid ungdom konsekvensene av valgene de tar. Da trenger de at noen trygge og kompetente voksne forteller dem konsekvensene, og da er oppfølgingssamtaler med politiet eller annet hjelpeapparat et godt utgangspunkt, sier AnneTherese Buer, leder for IOGTs ungdomstiltak Møteplassen til Haugesunds avis.

Søknadsfrist: 5. juni

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vårt mål er å skape et miljø som gir grobunn for vekst og hjelp til å ta et steg videre.

Foreldre over hele landet er bekymret for hvordan rusreformen vil slå ut for muligheten til å fange opp unge med rusproblemer. Det er på tide å gi politikerne tydelig beskjed.