Fylker

Trygge lokalsamfunn

November 2019

Desember 2019

3 des

18.00-20.00 3. desember 2019

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.