Trygg ungdom i Larvik

18.00-20.00 2. mai 2019

Sted: Colab, brannvaktsgate 5

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging. Hit kommer også tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin for å innlede. 

 • Tid: 2. mai, kl.18:00-20:00
 • Sted: Colab Larvik, Brannvaktsgate 5

De fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker og flere, enn for noen år siden, begår regelbrudd. Forskerne spør seg derfor om «skikkelighetstrenden» vi har sett blant de unge over en periode, nå er på vei til å snu.

Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker også ungdommens syn på og bruk av alkohol.

Vi inviterer lokale fagmiljøer og ungdommen selv til å fortelle om livskvalitet og utfordringer i Larvik. Deretter slipper politikerne til for å diskutere tiltak for en bedre rusforebygging.  

I dette møtet spør vi:

 •    Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet i Larvik?
 •    Har alle unge i Larvik tilgang til møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
 •    Hvordan påvirker skjenkepolitikken i Larvik de unges mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arenaer?
 •    Er helsetilbudet tilgjengelig og godt nok?
 •    Hva vil de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet dersom de kommer til makta etter lokalvalget 2019?

Program

kl. 18:00-18:10: Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT i Norge

kl. 18:10.19:00: Innledninger om ungdom og rusforebygging i Larvik ved:

 •    Anja Hammerseng-Edin, tidligere håndballspiller for Larvik håndballklubb, gründer og forfatter av blant annet "Fearless - Mental stryketrening gjør deg modig"          
 •    Vidar Duvholt, politibetjent i Sør-Øst politidistrikt
 •    Mari Løchen, diakon ved Larvik Menighet
 •    Marte Øyvang Lund, ansatt i ungdomsteamet i Virksomhet psykisk helse og avhengighet i Larvik kommune                                                         

kl. 19:00-20:00:  Partipolitisk debatt om ungdom og rusforebygging ved:                                                                       

 • Hallstein Bast, 1 kandidat for MDG i Larvik
 • Olav Eftedal fra Unge høyre
 • Elin Nyland fra Larvik Arbeiderparti
 • Olaf Holm fra Kristelig Folkeparti       
 • Hanne Merete Kleven, tredjeplass på lista til Rødt
 • Olav Nordheim, varaordfører og representant for Senterpartiet                                            

Det blir lett servering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk