Politisk seminar

12.00 23. mars - 16.00 24. mars 2019

23.-24. mars blir det helgeseminar i Oslo om lokalvalget i 2019. Medlemmer og frivillige i IOGT kan få dekket reise og opphold.

Lørdag 23. mars har vi fellesprogram med organisasjonene i Actis på Oslo kongressenter. Programmet består av skolering i lokal ruspolitikk og strategier for politisk gjennomslag lokalt. Konferansedagen med Actis vil også gi gode muligheter til å treffe engasjerte medlemmer fra andre ruspolitiske organisasjoner. 

For IOGT medlemmer/frivillige/ansatte fortsetter konferansen søndag 24. mars. Dagen vil by på mer faglig påfyll om rusforebygging, med særskilt vekt på rusforebygging rettet mot barn og ungdom. Det er også satt av tid til å planlegge konkrete valgkampaktiviteter.

Se fullt program her

Les mer her.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: