Nordisk konferanse 

10.00 4. oktober - 15.00 6. oktober 2023

Sted: Tallin, Estland

NordAN er vårt nordiske nettverk for alkohol og narkotikapolitikk. Årlig arrangerer de en konferanse for medlemmene, og i år skjer dette i Tallin 4.-6. oktober. Temaet for konferansen er ‘Rethinking addiction: policy, prevention, and progress’. 

Les mer på konferansens nettside

 

IOGT skal selvsagt delta: Er du interessert i å lære mer om nordisk politikk?

Send oss en søknad om å få delta på konferansen innen 20. august til nils.johan.garnes@iogt.no  

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk