Nettmøte ‘Er du enig?’ del 2

20.00-21.00 26. september 2023

Sted: Zoom - meld deg på for å få tilsendt lenken

Velkommen til nettmøte ‘Er du enig?’ del 2, 26. september kl 20

Lokalvalget er akkurat gjennomført, tusen takk til alle dere som har deltatt med kampanjen vår ‘Er du enig?’! Nå starter neste steg av kampanjen, del 2, og det er å følge opp de som når har blitt valgt inn i kommunestyrer og skal sitte i utvalg eller komite som har med alkoholpolitikk å gjøre. Det er disse lokalpolitikerne som nå skal bestemme og være ansvarlig for mye av alkoholpolitikken framover, og vi som sivilsamfunn kan nå påvirke.

Dette er temaet for nettmøtet vi inviterer til tirsdag 26. september kl 20-21. Velkommen!

Meld deg på for å få tilsendt lenken til møtet.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk