Fagseminar i Tromsø: Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

12.00-15.00 9. november 2023

Sted: Pust i Tromsø

Tromsø har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

 

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk