Fagseminar i Sarpsborg: Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

12.00-15.00 29. mars 2023

Sted: «Fremtiden» i Pellygata 70 i Sarpsborg

Sarpsborg har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

  • Tid: Onsdag 29. mars kl. 12.00-15.00
  • Sted: «Fremtiden» i Pellygata 70 i Sarpsborg
  • Målgrupper: Politikere, enhetsledere i kommunen og andre byråkrater; SLT-koordinatorer; skoleledere, helsesykepleiere, sosiallærere osv, på grunnskole og VGS; foreldrerepresentanter, f.eks. FAU; utekontakter, natteravner, helsestasjoner for ungdom; organisasjoner, studenter, andre interesserte. 
  • Pris: Gratis! (Hvis du er påmeldt, og uteblir uten å melde forfall innen kl. 09.00 samme dag, fakturerer vi et no-show-gebyr på kr. 250)

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk