Fagseminar i Førde - Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?

12.00-15.00 6. september 2023

Sted: Førdehuset, Angedalsvegen 5 i Førde

Førde har ein fleire verkemiddel for å førebygge rusmiddelproblematikk generelt, og særleg når det gjeld ungdom og alkohol. Kva er dei viktigaste verkemidla, korleis bruker ein dei i dag, og kva bør det satsast meir på i framtida?

Les mer og meld deg på

 • Tid: 6. september kl. 12.00-15.00
 • Sted: Førdehuset, Angedalsvegen 5 i Førde
 • Målgrupper:
  • Politikarar, einingsleiarar i kommunen og andre byråkratar
  • SLT-koordinatorar, 
  • Skuleleiarar, helsesjukepleiarar, sosiallærarar, lærerar osb. på grunnskule og VGS
  • Foreldrerepresentantar, til dømes FAU
  • Utekontaktar, natteramnar, helsestasjonar for ungdom
  • Organisasjonar, studentar, andre interesserte
 • Pris: Gratis! (Dersom du ikkje møter opp og ikkje har meldt fråfall innan kl. 09.00 same dag, vil du bli fakturert ei no-show-avgift på kr. 250)

Vi har lignende arrangementer andre steder i landet. Gå til hovedsiden for fagseminarer.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk