IOGT Bryn

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Leder: Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf. 962 14 571, E-post: per-jans@online.no

Nestleder/Økonomileder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf. 22 27 43 02, E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sekretær: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf. 995 56 975, E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Kasserer: Lea Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf. 943 73 189, E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Revisor: Øyvind Nedre

Programansvarlig: Oddvar Andersen og Thor Solheim
Kjøkkenkomitéansvarlig: Elsie Andersen
Valgkomite: Arne Ingelsrud

Program for IOGT Bryn 2018-2019

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård, Louise Pløens rom kl. 19.00,
hvis ikke annet er bestemt.

Dato, program, ansvarlig

26.09.18 «Ta ditt liv tilbake» ved Michael Andreassen - I aulaen på Manglerud skole. Jubaforeldre inviteres. Per
31.10.18 Kaffeselskap/Områdetreff. Lea, Sigurd, Unni, Per
28.11.18 Thor har ordet Thor
19.12.18 Julemøte i Solbakkeveien 1A Unni
31.01.19 Årsmøte IOGT Bryn Rådet
27.02.19 Overraskelse Anne Karin og Arne
27.03.19 Årsmøte for Juba – Oslo og Akershus krets Elsie og Oddvar
26.04.19 Årsmøte Solbrynfondet Unni og Øyvind
29.05.19 Tur eller lignende Thor og Oddvar
28.08.19 Vel møtt igjen. Foran kommunevalget. Per

Lik oss på Facebook!