Gje borna ei hyggjeleg og kvit jul

IOGT er igjen i gang med Kvit jul-aksjonen sin. Målet er å få folk til å feire jul utan alkohol når dei er saman med born. For dei fleste borna er jula ei høgtid dei gleder seg til. Det er spenning og gode forvantningar, og i jula er det hyggjelege samlingar med familie og venner.

Men det er og nokre born som ikkje ser fram til jula med glede. Det er barn som gruar seg til jula på grunn av alkoholkonsumet til dei vaksne. Mange born opplever uhygge og utryggleik når foreldra eller andre vaksne er alkoholpåverka. Born ønsker vaksne som er til stades og som ter seg normalt og hyggjelede.

Tal fra Helsedirektoratet syner at 150 000 born i Norge lever med foreldre som drikk for mykje alkohol i jula. Mange fleire born har foreldre med eitt risikofylt alkoholforbruk. Ei undersøking syner at 23% av borna i alderen 8-19 år opplever at foreldra drikk meir i jula enn elles i året. I desember blir det drukke dobbelt så mykje som dei andre månadene i året. På Vinmonopolet vert det i desember selt dobbelt så mykje alkohol som i dei andre månadene i året. Juletradisjonane kan innehalde alkoholbruk i mange heimar, og mange born gruar seg til jul på grunn av dette.

Det treng ikkje å vere alkoholisme eller fyll før eit opplever det som utrygt å vere saman med vaksne med promille. Eit par glass er nok til at det skjer små endringar i framferda hos den som drikk. Born merker endringane mykje raskere enn den vaksne sjølv. Born er ikkje oppteken av mengda som vert drukke, men konsekvensane av inntaket. Mange vaksne som drikk saman med born. tenkjer nok ikkje på at borna synes det er utriveleg.

Kvite dagar er eit omgrep som er mykje bruka om alkoholfrie dagar. Dei siste vekene før jul har IOGT Kvit jul-aksjonar landet rundt. IOGT har stand og oppmodar foreldra og andre vaksne om å skrive under på Kvit jul-kontrakter om å ikkje drikke alkohol når dei er saman med born i julehelga 23.-26. desember.

Målet for kampanjen er å få fleire vaksne til å drikke alkoholfritt i jula. Ser du ikkje nokon IOGT-stand og får skrive på ein Kvit jul-kontrakt, kan du avtale med deg sjølv ar du lar vere å drikke alkohol når du er saman med born i jula. Det vil gje borna tryggleik og velvere. Kvit jul-kontrakten kan du og signere på nettsida: www.hvitjul.no.

IOGT Region Midt-Norge

Leiar Per-Arne Lillebø og skrivar John Almendingen

www.nrk.no/norge/_-150.000-barn-gruer-seg-til-jul-1.12118223